Loading...

Movie Story

The Walking Dead Webisodes : Torn Apart / ตอนพิเศษก่อนเข้า Season 2
ซีรี่ย์ตอนสั้นของ The Walking Dead ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของผู้คนกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มของริค แต่จะมีความเชื่อมโยงกัน เป็นตอนพิเศษที่ปล่อยออกมาก่อนซีซั่นหลัก

The Walking Dead Webisodes : Torn Apart / ตอนพิเศษก่อนเข้า Season 2 [บรรยายไทย]

 

 


ดูภาคอื่น
The Walking Dead Season 1
The Walking Dead Season 2
The Walking Dead Season 3
The Walking Dead Season 4
The Walking Dead Season 5
The Walking Dead Season 6
The Walking Dead Season 7
The Walking Dead Season 8  NEW!!

The Walking Dead Webisodes : Torn Apart / ตอนพิเศษก่อนเข้า Season 2
The Walking Dead Webisodes : Cold Storage / ตอนพิเศษก่อนเข้า Season 3
The Walking Dead Webisodes : The Oath / ตอนพิเศษก่อนเข้า Season 4

แสดงความคิดเห็น