Movie Story

เรื่องย่อ
การหลบหนีจากคุกของฆาตกรอัจฉริยะ โจ คาร์รอลล์ ทำให้ทางเอฟบีไอต้องเรียกตัวฮาร์ดี้ อดีต FBI ฝีมือดีที่เคยจับคาร์รอลล์ได้ กลับมาตามล่าตัวฆาตกรผู้นี้อีกครั้ง แต่จากประสบการณ์ในอดีตทำให้โจ คาร์รอลล์ ทำการวางแผนใหม่ โดยใช้อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อไปยังเหล่าฆาตกรโรคจิตทั่วประเทศที่แฝงตัวอยู่ในสังคมทุกๆอาชีพ แล้วชักจูงฆาตกรเหล่านี้ให้ร่วมมือทำสิ่งเลวร้ายตามที่เขาต้องการ โดยพุ่งเป้าไปที่ตัวฮาร์ดี้โดยเฉพาะ


ดูภาคอื่น
The Following Season 1 ตามรอยบงการอำมหิต ปี 1
The Following Season 2 ตามรอยบงการอำมหิต ปี 2
The Following Season 3 ตามรอยบงการอำมหิต ปี 3

แสดงความคิดเห็น