Seriesgamo ดูซีรี่ย์ออนไลน์ ฟรี!!

Jessica Stroup

The Following Season 3 ตามรอยบงการอำมหิต ปี 3 [ซับไทย] ซับไทย
The Following Season 3 ตามรอยบงการอำมหิต ปี 3 [ซับไทย] เรื่องย่อ การหลบหนีจากคุกของฆาตกรอัจฉริยะ โจ คาร์รอลล์ ทำให้ทางเอฟบีไอต้องเรียกตัวฮาร์ดี้ อดีต FBI ฝีมือดีที่เคยจับคาร์รอลล์ได้ กลับมาตามล่าตัวฆาตกรผู้นี้อีกครั้ง แต่จากประสบการณ์ในอดีตทำให้โจ คาร์รอลล์ ทำการวางแผนใหม่ โดยใช้อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อไปยังเหล่าฆาตกรโรคจิตทั่วประเทศที่แฝงตัวอยู่ในสังคมทุกๆอาชีพ แล้วชักจูงฆาตกรเหล่านี้ให้ร่วมมือทำสิ่งเลวร้ายตามที่เขาต้องการ โดยพุ่งเป้าไปที่ตัวฮาร์ดี้โดยเฉพาะ ดูซีรี่ย์ฝรั่ง The Following Season 3 ตามรอยบงการอำมหิต ปี 3 [ซับไทย] HD The Following Season 3 - EP. 1 The Following Season 3 - EP. 2 The Following Season 3 - EP. 3 The Following Season 3 - EP. 4 The Following Season 3 - EP. 5 The Following Season 3 - EP. 6 The Following ...
ซับไทย
movie

The Following Season 3 ตามรอยบงการอำมหิต ปี 3 [ซับไทย]

USA
The Following Season 2 ตามรอยบงการอำมหิต ปี 2 [ซับไทย] ซับไทย
The Following Season 2 ตามรอยบงการอำมหิต ปี 2 [ซับไทย] เรื่องย่อ การหลบหนีจากคุกของฆาตกรอัจฉริยะ โจ คาร์รอลล์ ทำให้ทางเอฟบีไอต้องเรียกตัวฮาร์ดี้ อดีต FBI ฝีมือดีที่เคยจับคาร์รอลล์ได้ กลับมาตามล่าตัวฆาตกรผู้นี้อีกครั้ง แต่จากประสบการณ์ในอดีตทำให้โจ คาร์รอลล์ ทำการวางแผนใหม่ โดยใช้อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อไปยังเหล่าฆาตกรโรคจิตทั่วประเทศที่แฝงตัวอยู่ในสังคมทุกๆอาชีพ แล้วชักจูงฆาตกรเหล่านี้ให้ร่วมมือทำสิ่งเลวร้ายตามที่เขาต้องการ โดยพุ่งเป้าไปที่ตัวฮาร์ดี้โดยเฉพาะ ดูซีรี่ย์ฝรั่ง The Following Season 2 ตามรอยบงการอำมหิต ปี 2 [ซับไทย] HD The Following Season 2 - EP. 1 The Following Season 2 - EP. 2 The Following Season 2 - EP. 3 The Following Season 2 - EP. 4 The Following Season 2 - EP. 5 The Following Season 2 - EP. 6 The Following ...
ซับไทย
movie

The Following Season 2 ตามรอยบงการอำมหิต ปี 2 [ซับไทย]

USA