Movie Story

เรื่องย่อ Sang Do : Imsangok / อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง
ซีรี่ส์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศีลธรรมของผู้ค้าขาย คือเกี่ยวกับตำนานพ่อค้าเกาหลี ในราชวงศ์โชซอน (Joseon Dynasty)(1779-1855) ละครเรื่องนี้สร้างโดยผู้กำกับแดจังกึมและโฮจุน โดยได้แนวคิดของเรื่องมาจากเรื่องโฮจุน ด้วยเห็นว่าหมอโฮจุนเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ Sang do ก็เป็นศุนย์กลางด้านการค้าขาย

อิมซังอ๊ก (Im Sang-ok) พ่อค้าที่เดินทางไปทั่ว คือชายหนุ่มซึ่งปรารถนา อยากเป็นคนที่คอยเชื่อมต่อและสื่อสารให้ระหว่างคนจีนกับคนเกาหลี

ดูซีรีย์เกาหลี Sang Do : อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง [พากย์ไทย]

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 1

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 2

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 3

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 4

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 5

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 6

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 7

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 8

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 9

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 10

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 11

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 12

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 13

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 14

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 15

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 16

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 17

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 18

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 19

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 20

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 21

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 22

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 23

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 24

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 25

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 26

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 27

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 28

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 29

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 30

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 31

Sangdo อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ตอนที่ 32 END

 

แสดงความคิดเห็น