Movie Story

เรื่องย่อ The Book Of Three Han – The Chapter of Jumong / จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์
จากตำนานสะท้านแผ่นดิน ถ่ายทอดและดัดแปลงมาเป็นซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ยอดนิยมแห่งเกาหลี Jumong “จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์” ละครบอกเล่าเรื่องราวการก้าวขึ้นสู่การเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรโกคูรยอของจูมง ชายหนุ่มที่เกิดมาเพื่อกอบกู้เอกราชคืนศักดิ์ศรีสู่แผ่นดิน และแสดงให้เราได้เห็นหลาย ๆ มุมของจูมง ทั้งในแง่มุมของความรัก ความกล้าหาญ อุดมการณ์ และความเข้มแข็ง

ดูซีรีย์เกาหลี Jumong / จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ [พากย์ไทย]

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 1

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 2

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 3

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 4

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 5

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 6

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 7

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 8

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 9

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 10

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 11

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 12

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 13

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 14

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 15

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 16

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 17

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 18

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 19

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 20

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 21

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 22

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 23

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 24

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 25

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 26

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 27

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 28

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 29

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 30

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 31

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 32

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 33

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 34

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 35

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 36

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 37

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 38

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 39

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 40

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 41

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 42

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 43

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 44

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 45

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 46

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 47

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 48

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 49

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 50

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 51

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 52

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 53

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 54

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 55

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 56

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 57

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 58

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 59

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 60

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 61

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 62

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 63

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 64

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 65

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 66 END

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนพิเศษ

แสดงความคิดเห็น