Seriesgamo ดูซีรี่ย์ออนไลน์ ฟรี!!
USA Game of Thrones Season 6 [ซับไทย] (10 ตอนจบ)

Game of Thrones Season 6 [ซับไทย] (10 ตอนจบ)

ซีรี่ย์ฝรั่ง / USA Series

ซับไทย
LINK: ซับไทย/

, , , , , , , , , ,

10 ตอน

ในขณะที่สงครามกลางเมืองก่อตัวขึ้น ระหว่างหลายตระกูลชนชั้นสูงในเวสเตอรอส ลูกหลานของอดีตผู้ปกครองเมืองพยายามกู้คืนอำนาจ ในขณะที่ลืมการแข่งขันกันทางเชื้อชาติ และหันมาทำลายกันเหมือนเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วทางตอนเหนือ

เรื่องย่อ
ในขณะที่สงครามกลางเมืองก่อตัวขึ้น ระหว่างหลายตระกูลชนชั้นสูงในเวสเตอรอส ลูกหลานของอดีตผู้ปกครองเมืองพยายามกู้คืนอำนาจ ในขณะที่ลืมการแข่งขันกันทางเชื้อชาติ และหันมาทำลายกันเหมือนเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วทางตอนเหนือ


ดูภาคอื่น
Game of Thrones Season 1
Game of Thrones Season 2
Game of Thrones Season 3
Game of Thrones Season 4
Game of Thrones Season 5
Game of Thrones Season 6
Game of Thrones Season 7  New!!

Loading...
Loading...
Loading...

Related movies