Movie Story

เรื่องย่อ
Breaking Bad เป็นซี่รี่ย์อเมริกาผลงานสร้างของ Vince Gilligan เป็นเรื่องราวของครับครัว วอลเตอร์ ไวท์ (Bryan Cranston) ครูสอนวิชาเคมีโรงเรียนมัธยมปลายผู้ที่เป็นโรคมะเร็งปอดระยะที่ 3 เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวจนต้องผันชีวิตกลายมาเป็นอาชญากรรม ผลิตและขายยาไอซ์กับอดีตลูกศิษย์มัธยมปลาย เจสซี่ พิ้งแมน (Aaron Paul) ด้วยจุดประสงค์ทางการเงินเพื่อครอบครัวก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไป


ดูภาคอื่น
Breaking Bad – Season 1 : เบรกกิงแบด ปี 1
Breaking Bad – Season 2 : เบรกกิงแบด ปี 2
Breaking Bad – Season 3 : เบรกกิงแบด ปี 3
Breaking Bad – Season 4 : เบรกกิงแบด ปี 4
Breaking Bad – Season 5 : เบรกกิงแบด ปี 5 END

แสดงความคิดเห็น