Movie Story

เรื่องย่อ
Angel เป็นซีรี่ส์ภาคต่อแตกแขนงออกมาจากเรื่อง Buffy ซึ่งเนื้อเรื่องจะต่อจากตอนจบของ Buffy
แวมไพร์แองเจิ้ลผู้ถูกสาป ได้ย้ายไปอยู่เมืองลอสแองเจลิส และคอยแก้ปัญหาเรื่องเหนือธรรมชาติให้กับผู้คน ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องคอยหาทางแก้คำสาปของตนเองด้วย


ดูภาคอื่น
Angel Season 1 แองเจิ้ล เทพบุตรแวมไพร์ ปี 1
Angel Season 2 แองเจิ้ล เทพบุตรแวมไพร์ ปี 2
Angel Season 3 แองเจิ้ล เทพบุตรแวมไพร์ ปี 3
Angel Season 4 แองเจิ้ล เทพบุตรแวมไพร์ ปี 4
Angel Season 5 แองเจิ้ล เทพบุตรแวมไพร์ ปี 5 จบ

แสดงความคิดเห็น